CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HUY PHONG
Trụ sở chính: Số 11 Đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Văn phòng đại diện: 53 Đường số 9, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 5433 2773 – 5433 2774 - Fax: (84-8) 5433 2775

logo1
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HUY PHONG

Nhà máy nước Trường An

Bể trung hòa khí Clo
Bể trung hòa khí Clo
Nhà điều hành Trạm bơm cấp II
Nhà điều hành Trạm bơm cấp II
Nhà điều hành Trạm bơm cấp II
Nhà điều hành Trạm bơm cấp II
Nhà máy cấp nước Trường An
Nhà máy cấp nước Trường An
TB cap 1
TB cap 1
Trạm bơm cấp 2
Trạm bơm cấp 2
Tủ điện điều khiển hệ thống cào bùn
Tủ điện điều khiển hệ thống cào bùn
Tủ điện điều khiển bể lắng ngang
Tủ điện điều khiển bể lắng ngang
Van dẫn nước vào bể lắng
Van dẫn nước vào bể lắng
Van dẫn nước vào bể lọc
Van dẫn nước vào bể lọc
 
 
logo1 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HUY PHONG
Trụ sở chính: Số 11 Đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Văn phòng đại diện: 53 Đường số 9, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 5433 2773 – 5433 2774 - Fax: (84-8) 5433 2775