CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HUY PHONG
Trụ sở chính: Số 11 Đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Văn phòng đại diện: 53 Đường số 9, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 5433 2773 – 5433 2774 - Fax: (84-8) 5433 2775

logo1
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HUY PHONG

Nhà máy cấp nước Đồng Xoài

Bể lắng ngang
Bể lắng ngang
Bể lọc và bể chứa đang xây dựng
Bể lọc và bể chứa đang xây dựng
Bể lọc đang xây dựng
Bể lọc đang xây dựng
Bể lọc sau xây dựng
Bể lọc sau xây dựng
Bể trộn đang xây dựng
Bể trộn đang xây dựng
Nhà máy cấp nước Đồng Xoài
Nhà máy cấp nước Đồng Xoài
Nhá máy đang xây dựng
Nhá máy đang xây dựng
Nhà kho đang xây dựng
Nhà kho đang xây dựng
Nhà máy đang xây dựng
Nhà máy đang xây dựng
Nhà điều hành đang xây dựng
Nhà điều hành đang xây dựng
Khánh thành Nhà máy cấp nước Đồng Xoài
Khánh thành Nhà máy cấp nước Đồng Xoài
Tủ điện điều khiển bể lọc
Tủ điện điều khiển bể lọc
Nhà điều hành đang xây dựng
Nhà điều hành đang xây dựng
Thanh hút bùn bể lắng
Thanh hút bùn bể lắng
Thiết bị cào bùn
Thiết bị cào bùn
Thiết bị trộn
Thiết bị trộn
Trạm bơm cấp 1
Trạm bơm cấp 1
Trạm bơm cấp II
Trạm bơm cấp II
 
 
logo1 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HUY PHONG
Trụ sở chính: Số 11 Đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Văn phòng đại diện: 53 Đường số 9, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 5433 2773 – 5433 2774 - Fax: (84-8) 5433 2775