CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HUY PHONG
Trụ sở chính: Số 11 Đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Văn phòng đại diện: 53 Đường số 9, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 5433 2773 – 5433 2774 - Fax: (84-8) 5433 2775

logo1
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HUY PHONG

Điện động lực và điều khiển

Tủ điều khiển trạm bơm cấp II
Tủ điều khiển trạm bơm cấp II
Tủ điều khiển hệ thống cào bùn
Tủ điều khiển hệ thống cào bùn
Tủ điều khiển bể lọc
Tủ điều khiển bể lọc
Tủ điều khiển bể lắng
Tủ điều khiển bể lắng
 
 
logo1 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HUY PHONG
Trụ sở chính: Số 11 Đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Văn phòng đại diện: 53 Đường số 9, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 5433 2773 – 5433 2774 - Fax: (84-8) 5433 2775